Så gör du om du är missnöjd med hantverkaren

Ibland kan det uppstå missnöje och tvist mellan dig och din hantverkare, men inte med bäst byggföretag göteborg. Då är det väldigt viktigt att du tar upp det med hantverkaren direkt och att du har ett skriftligt avtal att hänvisa till. Här kan du läsa mer om vanliga fel och hur du som kund kan gå tillväga om du är missnöjd med din hantverkares arbete.

Olika typer av fel
En vanlig anledning till tvist mellan kund och hantverkare är när hantverkaren helt enkelt inte har gjort vad ni har kommit överens om. Det kan också vara så att arbetet är så dåligt utfört att det inte följer gällande branschregler eller inte ser ut att ha utförts av en kunnig fackman. Förutom synliga fel i det utförda arbetet kan en tvist gälla långa förseningar, till exempel om arbetet inte blir av eller inte avslutas enligt avtal eller om hantverkaren slutar dyka upp. En konflikt kan också gälla priset för arbetet. Du kanske har fått en faktura som är betydligt högre än vad

ni kom överens om i avtalet. Här gäller det att ha koll på vilka ändringar du som kund har begärt och vad som avtalats samt vilken prismodell ni var överens om från början. Ett annat vanligt fel är om hantverkaren orsakar skador i samband med det arbete han utfört hos dig. Om hantverkaren lägger om taket och råkar tappa en takpanna som skadar ett fönster ska hantverkaren ersätta dig för skadan.

Så här ska du agera när du upptäcker fel
Det viktigaste du ska göra så fort du upptäcker ett fel är att genast se till att dokumentera felet eller skadan. Filma eller ta foto samt skriv ner exakt vad som har hänt och när. Därefter ska du höra av dig till hantverkaren och påtala felet. Detta måste göras så fort som möjligt och helst skriftligt via e-post så att du som kund har bevis på att du har reklamerat felet eller skadan till hantverkaren. Om felet eller skadan har medfört några kostnader för dig som kund ska du spara denna dokumentation också, till exempel i form av kvitton eller dylikt. Tänk på:

• Betala inga fakturor tills skadan eller felet har åtgärdats
• Låt en besiktningsman inspektera felet eller skadan och gör eventuell renovering med snickare i floda
• Ta hjälp av en jurist om ni inte kommer överens
Om hantverkaren inte lyckas åtgärda felet så att du blir nöjd måste du överväga att gå vidare i processen. Se till att du låter en besiktningsman se över skador och fel och göra en oberoende bedömning. Om hantverkaren är aggressiv eller hotfull bör du ta hjälp av en jurist och överväga en stämning. Du kan häva köpet om det visar sig att du har rätt och hantverkaren har fel.